September 2017 Mixed Media Kit “Caricature”

September Vintage Kit: “SideShow”

September Home Décor Kit: “Kisses: 5 Cents”

September 2017 Ribbon Shoppe Add On Kit

September 2017 Cardstock Add On Kit